Vibrationsisolering

Vibrationsisolering är en enkel, beprövad och effektiv metod för att minimera kostnader och tidsåtgång vid sprängningsarbeten.

En enkel regel är att man genom vibrationsisolering låter byggnader och fasta installationer dimensionera sprängningsarbetena framför känsliga utrustningar till exempel analysinstrument, serverrack och transformatorer. Vibrationsisolering resulterar i att kostnader och tidsåtgång för sprängning minskar markant i projekt där det annars skulle råda kraftiga vibrationsrestriktioner.

Nitro Consult tillhandahåller ett stort sortiment av vibrationsisolatorer. Inget objekt är för litet eller stort för att vibrationsisoleras till exempel analysutrustningar som väger 10 kg eller transformatorer som väger flera ton. Även stationära vibrationsproblem går ofta att lösa med vibrationsisolering.