Riskanalys

Riskanalys

Risk för skada på personer, utrustning och miljö vid anläggningsarbeten innebär också risk för ekonomisk skada orsakad av skadestånd eller försämrat rykte. Att helt eliminera risker är inte realistiskt men Nitro Consult kan genomföra kompletta riskanalyser som minimerar oförutsedda kostnader. Riskanalysen innehåller även kompletta restriktioner och kontrollåtgärder för omgivningen.

Erfarenhet och kompetens
Riskanalysen ställer stora krav på kunskaper om byggnaders grundläggningar och konstruktion samt om utrustningars känslighet. Nitro Consult har konsulter med lång erfarenhet och hög kompetens inom detta område. Det ger oss möjlighet att i kunduppdrag använda olika angreppssätt tack vare konsulter med kompletterande kunskaper och erfarenheter.

Allt inom mark- och bergschaktningsarbeten
Vi gör riskanalys för sprängning, pålning, spontning, packning och schaktning. Uppdragen baseras på de rekommendationer som lämnats i gällande Svenska Standarder och omfattar bland annat:

  • Inventering och redovisning av bebyggelse, anläggningar, utrustningar och störningskänslig verksamhet
  • Restriktioner på markvibrationer, luftstötvågor, buller och stomljud
  • Förekomst av känslig utrustning
  • Förslag på lämpliga mätpunkter för vibrationskontroll och på vibrationsisolering
  • Förslag på besiktningsomfattning, provtryckning av rökkanaler och vattenprovtagning.
     

Provsprängningar
Provsprängningar är ibland en bra metod för att hitta och analysera risker. Avancerade mätningar vid provsprängningar ger stor hjälp för att dimensionera kommande sprängningar så att störningar och skador undvikes och ger också mer förståelse och information.

Stora och mindre projekt
Bland våra referenser finns de största och mest krävande projekten som Citybanan, Norra och Södra länken samt Botniabanan. Men vi utför även gärna riskanalyser för mindre projekt.