Instrumentuthyrning

INFRA Mätsystem

Med INFRA systemet kan obemannade mätningar göras i fält av vibration, ljud och buller, luftstötvågor, rörelse, sprickförändring, lutning och föroreningar. INFRA är modulärt och lättanvänt, sensorer ansluts med en standard T-kontakt till en gemensam busskabel som även strömförsörjer sensorerna. Analog till digital omvandling är inbyggt i sensorerna och kabelsystemet håller international standard för utomhusanvändning (IP67).

INFRA både läser av och sänder mätdata automatiskt till NCVIB vilket eliminerar jobbet att läsa av på plats och hantera information i fält. Det innebär även för måttligt stora projekt att värdefull ingenjörstid kan användas för nyttigare arbetsuppgifter än att åka omkring och ”se till” mätinstrumenten.

Styrenheten (loggern) har inbyggt batteri och kommunicerar digitalt med sensorerna. Loggern lagrar data och kommunicerar automatiskt via GSM/GPRS med överordnat system och vid förinställda tidpunkter.

Data kan även sändas när något speciellt händer, t.ex. vid en sprängning eller när ett tåg passerar. Alarm kan då sändas som SMS direkt till en ansvarig persons mobiltelefon för att varna eller informera. INFRA sänder exempelvis alarm till förare av entreprenadmaskiner när definierade gränsvärden är på väg att överskridas. Därigenom kan processen optimeras och onödiga böter och skadestånd undviks.

 

Infra Mätsystem

INFRA Master
INFRA Master är en datalogger med GSM och ett stort internt minne. Drivs med en blyackumulator.

INFRA Mini
INFRA Mini är en datalogger med GSM och ett stort internt minne. Drivs med alkaliska batterier.

INFRA C12
INFRA C12 har en digital triaxiala geofon och en datalogger inbyggd i samma kompakta enhet.

INFRA C10
INFRA C10 har en digital vertikal geofon och en datalogger inbyggd i samma kompakta enhet.

INFRA V12 Digital triaxiell geofon
INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter enligt de flesta standarder.

INFRA V10 Digital vertikal geofon
INFRA V10 är en digital vertikal geofon i INFRA-systemet.

INFRA P12 Vattenstötvågssensor
INFRA P12 är en vattenstötvågssensor som mäter höga tryckvågor.

INFRA P11 Vattenstötvågssensor
INFRA P11 är en vattenstötvågssensor som mäter låga tryckvågor.

INFRA S50 Bullermätare
INFRA S50 är en bullermätare avsedd för mätning av bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.

INFRA S10 Luftstötvågssensor
INFRA S10 mäter tryckvågor från tunnelsprängningar och dagbrott. Uppfyller helt kraven enligt Svensk Standard SS 02 52 10.AC.

UVS

Med ABEM UVS 600 kan man mäta partikelhastighet, acceleration och markrörelser över lång tid. Instrument är anpassat för användning i fält och kan fjärrstyras via en telefonlinje eller via GSM. Flera instrument kan hanteras samtidigt från en PC. Utskrift av mätresultat kan ske direkt till skrivare om det inte laddas ner till en PC. UVS 600 kan även skicka toppvärden till Nitro Consults webbaserade mätdatasystem NCVIB.

UVS 600 är enkanaligt, om fler kanaler behövs används UVS 1500 som har fyra kanaler och spelar in förlopp med 2 kHz upplösning. UVS 1500 skickar även kurvförlopp till NCVIB.