Byggledning

Byggledare för infrastrukturprojekt påverkar både kvalitet och ekonomi på flera sätt. Byggledare med vana att styra projekt med goda rutiner är helt avgörande för slutresultat, lönsamhet och för att beställare ska bli nöjda.

Vi kan mer än teknik
Nitro Consult har lång erfarenhet och bred kompetens för att genomföra alla typer av anläggningsuppdrag och våra byggledare har goda kunskaper och vana att hantera komplicerade projekt i såväl berg som jord. Våra medarbetare har lång erfarenhet av marknadens aktörer och deras sätt att driva entreprenader. Vi kan ”tala” med aktörernas på deras eget språk vilket underlättar förhandlingar och diskussioner kring entreprenadernas genomförande. Våra konsulter inom byggledning har erfarenhet av styrande rutiner från större svenska entreprenörer, projekterande företag och naturligtvis från beställarorganisationer.

Byggledning för entreprenörer
Våra byggledare har ofta som sina arbetsuppgifter att utföra syn och stickprovskontroll av utförda arbeten samt kontroll att kvalitetskontroller genomförs enligt uppgjorda kontroll- och miljöplaner. Vidare utför han/hon teknisk kontroll av sprängning/bergschakt, sonderingsborrning, injektering och förstärkning, för att försäkra att den överensstämmer med handlingarna. Även ekonomisk kontroll och reglering av utförd produktion med avseende på mängder och kostnader ingår ofta i byggledarens arbetsuppgifter.

Byggledning för beställare
Byggledning för beställare innebär att vi verkar som stödresurs inom områden där beställaren har begränsad kompetens och erfarenhet. Vår konsult ikläder sig därmed (med pondus) beställarrollen och kan då som representant för beställaren bevaka och tillvarata hans intressen på bästa sätt.

10 proffs för mindre anläggningsprojekt och stora bergentreprenader
Inom området byggledning och kontroll arbetar ett tiotal konsulter som samordnande byggledare, blockchefer, byggledare berg och kontrollanter i bland annat Södra länken, Götatunneln, Norrortsleden och Norra länken.