Sprängteknik

Nitro Consult är världsledande inom sprängteknik. Våra tjänster omfattar planering, hantering och kontroll, med kontinuerlig återkoppling och optimering.

 Sprängteknik

 

Tjänster & rådgivning

 

Riskanalys
Riskanalys
Riskanalysen är en viktig handling som innehåller kontrollåtgärder för omgivningen.
 Riskanalys  

Geologi & bergteknik
Geologi & bergteknik
Vi utför markundersökningar och projekterar för anläggningar i berg.
 Geologi & bergteknik

Vibrationsisolering
Vibrationsisolering
Vibrationsisolering är en enkel, beprövad och effektiv metod för att minimera kostnader och tidsåtgång vid sprängningsarbeten.
 Vibrationsisolering

Besiktning
Besiktning
Att dokumentera byggnaders status före ett arbete är viktigt för att kunna påvisa om förändringar har uppstått under arbetet.
 Besiktning