Tvärbanans Solnagren

Tvärbanans Solnagren går från Alvik till Solna station via Ulvsunda industriområde, Sundbybergs centrum och Solna centrum. Spåret går genom berg, över vatten och på mark i tre kommuner. Sträckan är 6,7 kilometer lång, innehåller tre broar och tre tunnlar samt åtta nya hållplatser. Exempel på arbeten som pågår är jordschakt, pålning, packning, spontning samt en stor del bergschakt, ovan och under jord.

Nitro Consults del i projektet
Nitro Consult är djupt involverad i utbyggnaden av Tvärbanan mellan Alvik och Solna Station, en total sträcka på 6,7 km.Vårt uppdrag består redan från ett tidigt skede arbeta med framtagande av riskanalys för den del av nya tvärbanan som går i en 600 meter lång tunnel mellan Alvik och Ulvsundasjön. Totalt skall 50 000 m3 berg sprängas ut för denna tunneldel.

Vidare så utför vi all besiktning av byggnader och anläggningar samt även all vibrationsmätning för hela sträckan. Vårt webbaserade mätsystem NCVIB kommer till sin fulla rätt under detta projekt där mätning och rapportering av buller- och vibrationsalstrande verksamheten sker direkt till användaren via inloggning till webbsidan: www.ncvib.com.

Vi deltar även aktivt med erfarna byggledare för tunneldelen där vibrationskraven styr mycket av verksamheten då denna tunnel passerar under ett flertal flerfamiljsbostäder och även i direkt anslutning till befintlig tunnel för nuvarande Tvärbanan.