Norrortsleden

Norrortsleden

Norrortsleden är en 16 km lång tvärförbindelse norr om Stockholm. Den har byggts för att förbättra säkerheten, drastiskt förkorta restider i högtrafik och för att förbättra förutsättningarna för nya bostäder.

Törnskogstunneln  - en utmaning för sprängare
En av Norrortsledens tunnlar, Törnskogstunneln, är en 2,11 km lång dubbeltunnel som passerar under tätbebyggda områden, intill en insjö och genom sättningsbenägen jord. Det innebar att tunnelarbetet skedde inom ramen för besvärande gränsvärden för vatteninflöde, vibrationer och buller. I tillägg var kravet att sprängningarna skulle ske så varsamt att det vackra och populära bergsområdet bevarades för friluftsliv.

Törnskogen är ett 600 ha stort vildmarksområde i Sollentuna. Landskapet består att små skogsbevuxna berg och dalar. Våtmarker, svampskogar, berghällar tillsammans med en rik flora och fauna har gjort området populärt att vandra i.

Nitro Consults del i projektet
20 000 m3 sprängdes bort under tre månaders tunneldrivning. Nitro Consult bidrog med byggledare för berg inom Vägverkets organisation. Vi har dessutom, på delar av leden, ansvarat för riskanalyser, vibrationsmätning, bullermätning och besiktningar. Vibrationsmätningarna har genomförts med obemannad mätutrustning som sänder mätdata via GSM till vår webbportal NCVIB. På NCVIB lagras mätdata i realtid – allt arbete med avläsning, registrering, dataöverföring och distribution sköts av systemet.