Gula Linjen

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden

Den nya tunnelbanelinjen, Gula Linjen, ska byggas från Odenplan till Arenastaden i Solna. Den nya sträckningen får två stationer Hagastaden och Arenastaden. Hagastaden är en ny stadsdel som kommer att knyta samman Stockholm med Solna. Hela sträckan kommer att gå under jord och spårlängden är 4,1 km. Planerad byggstart är 2016 och 2022 ska den nya sträckan vara klar.

Nitro Consults del i projektet
Vi har upprättat riskanalyser för vibrationsalstrande arbeten och i samband med det inventerat cirka byggnader, anläggningar (broar, tunnlar, transformatorstationer etc.) samt inventerat vibrationskänslig utrustning och verksamhet vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.