Fujairah - Dubai

Fujairah Bulk Shipping LLC skulle bygga en plats för förvaring av oljetankar intill hamnen i Fujairah, i ett bergigt område. Området var särskilt känsligt då det låg intill Fujairah Petroleum Refinery och dess anläggningar, och en trafikerad motorväg, vilket krävde åtgärder för försiktighet och omsorg.

Nitro Consults del i projektet
Riskanalys utfördes och inventering av terrängen och kringliggande element i området för att ta reda på grundläggningen av de omgivande byggnaderna, och för att fastställa gränsvärden för vibration, och för att minska riskerna för en trafiken. Efter ett inledande besök på plats konstaterades det att det är möjligt att avlägsna bergsmassan med hjälp av borrning och sprängning på ett säkert och effektivt sätt. Nitro Consult utförde besiktning av byggnader och anläggningar samt även vibrationsmätning.