Botniabanan

Botniabanan

Botniabanan är ett 19 mil långt komplicerat byggprojekt som innehåller bland annat 140 st broar och 25 km tunnel. Projektet beräknas vara klart under 2008 och har då kostat minst 11 miljarder kr. 

Riskanalys
Nitro Consults insatser började med att upprätta riskanlyser för alla entreprenader avseende broar, terasseringar och tunnlar från Husum i norr till Nyland i söder. I riskanalyserna ingår att fastställa storleken av det område som kommer att påverkas av byggverksamheten, behovet av besiktningsinsatser, att fastställa tillåtna nivåer på vibrationer och luftstötvåg samt att upprätta ett kontrollprogram.

Besiktning
Passagen genom Örnsköldsvik innefattar bl a två tunnlar, byggande av station och flytt av hoppbackar. Tunneln genom Varvsberget kom igång först och besiktningen av närmare 200 objekt är nu i det närmaste slutförd.

Miljökontroll
Rampen ner till Varvsbergstunneln är nu färdigsprängd och drivningen av järnvägstunneln pågår. Nitro Consult mäter kontinuerligt vibrationer, luftstötvåg och buller. Mätresultaten redovisas kontinuerligt på internet med hjälp av NCVIB.