Europaväg E18

E18 är Stockholms västra infart där 50.000 fordon passerar varje dygn.  Vägsträckan mellan Hjulsta och Kista är hårt olycksdrabbad och vägens låga kapacitet medför att långa köer bildas i rusningstrafik. Redan när bostadsområdena i västra Järva planerades på 1960-talet fanns planer på en motorväg på Järvafältet. Nuvarande E18 var ursprungligen avsedd för lokaltrafik till stadsdelarna Tensta och Rinkeby. Övrig trafik skulle gå på motorvägen ute på Järvafältet.

Syftet med ombyggnaden av E18 är att minska antalet olyckor, förbättra framkomligheten, minska bullerstörningar i bostadsområden och på Järvafältet samt skapa förutsättningar för regional utveckling. 16 signalreglerade korsningar ersätts av sex planskilda trafikplatser och resultatet blir 8 km motorväg och nya lokalgator.

Nitro Consults del i projektet
På hela projektet ansvarar vi för vibrationsmätning, bullermätning och besiktningar.