Citybanan

Nitro Consult utför vibrations-, buller- och stomljudsmätning för huvudtunnlarna i Citybananprojektet. Vi besiktigar även fastigheter och anläggningar inom området före och efter vibrationsalstrande arbeten.

Citybanan

 

Referensprojekt

 

Södra länken
Södra länken
Södra länken invigdes 2004 och är en del av Stockholms framtida ringled.
 Södra länken 

Europaväg E18
Europaväg E18
16 signalreglerade korsningar blir 8 km motorväg och nya lokalgator.
 Europaväg E18 

Norra länken
Norra länken
På alla entreprenader i Norra länken ansvarar vi för vibrations- och bullermätning samt syneförrättningar.
 Norra länken 

Botniabanan
Botniabanan
Botniabanan är ett 19 mil långt byggprojekt som innehåller 25 km tunnel.
 Botniabanan