Presentation av Nitro Consult

Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Företaget har 70 anställda och 8 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.

Nitro Consult besitter högsta möjliga kompetens inom följande områden:

 • Riskanalys
 • Sprängteknisk rådgivning
 • Besiktning
 • Miljökontroll
 • Vibrationsmätning och kontroll
 • Upprättande av bygghandlingar
 • Byggledning
 • Bergprojektering
 • Specialsprängningar
 • Ingenjörsgeologi
   

Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.

”Konsten att lyckas med sprängning” eller som vi säger på koncernspråket ”The Art of Successful Blasting” är att använda de rätta verktygen, produkterna och kunskaperna. Nitro Consult kan ge kompetenserna och verktygen för detta.
 


Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.


Nitro Consult är medlem i :


och är aktivt stödjande partner i: