Vibrationsmätning - privatpersoner

Vibrationsmätare monteras vanligtvis på de byggnader som ligger närmast arbetsplatsen. Före arbetet startar upprättas vanligtvis en riskanalys i vilken en mätpunktsplan och vibrationsgränsvärden för respektive byggnad ingår. Det är därför inte självklart att det mäts på alla byggnader runt en arbetsplats.

Vibrationsgivaren på ett bostadshus monteras vanligtvis i grundkonstruktionen. Vi borrar ett åttamillimetershål och i hålet sätts en liten expander i vilken givaren dras fast. Hålet är relativt litet och påverkar inte byggnadens funktion. Kontakta oss om ni ändå vill att vi ska täta hålet efter avslutad mätning.

Läs mer om vibrationsmätning här.