Besiktning

Hus och anläggningar som ligger inom riskområdet besiktigas före och efter sprängningsarbetena. Om du har fått en avisering om besiktning finns det en del  som kan vara bra ett veta i tillägg till informationen i brevet.

Besiktningen bekostas av byggherren.

Förbesiktning och protokoll
En förbesiktning innebär att man noterar och protokollför eventuella defekter i väggar, golv, tak och kakel m.m. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen för att lättare kunna påvisa om förändring skett. Vid avslutad förbesiktning lämnas/skickas alltid en kopia till den som äger eller företräder fastigheten ifråga.

Helbesiktning
Om aviseringen inte avser enbart fasadbesiktning så behöver vi tillträde till lokaler och lägenheter i flerfamiljshus och alla utrymmen i villor/småhus. Det är en fördel om någon som bor i bostaden är hemma. Är inte det möjligt kanske du har en släkting eller granne som kan närvara. I flerfamiljhus kan i vissa fall fastighetsskötare eller BRF-ordförande följa med. Vi går inte in i fastigheter och lägenheter själva utan att du eller en representant utsedd av dig är med.

Provtryckning / täthetsprovning av skorsten
I de fall besiktningen avser s.k. provtryckning och det finns eldstäder, öppen spis, kakelugn etc så behöver vi även tillträde upp till tak och vind. Ställ gärna fram en stege ifall sådan behövs.

Legitimerad personal
Vår personal har ALLTID väl synlig företagslegitimation. Om besiktnings-personalen inte kan uppvisa giltig företagslegitimation, släpp inte in dem utan kontakta omedelbart huvudkontoret på telefon 08-681 43 00.

Ändra tid för besiktning
Du kan kontakta besiktningförrättaren och med honom/henne enas om en mer specifik tidpunkt. Var gärna ute i god tid då förättaren har svårt att hinna ändra din tid om du ringer samma dag som besiktningen ska ske. På din avisering om besiktning står namnet till rätt kontaktperson under "Vid frågor kontakta".

Missad besiktning
Om du missade att vara hemma när besiktningen ägde rum, ta kontakt med besiktningsförrättaren som bäst av alla vet hur pass långt markarbetena är framskridna och kan då eventuellt boka ny tid. Gäller det en efterbesiktning så kontakta närmaste Nitro Consult kontor så hjälper vi dig vidare.

Vibrationsmätning
Läs mer under vibrationsmätning i menyn till vänster.