Närboende och tredjeman

Byggverksamhet i allmänhet och sprängning i synnerhet genererar buller, vibrationer och luftstötar. Det är naturligt att närboende och andra berörda upplever detta negativt och oroas för vad som kan hända. Buller kan orsaka psykisk ohälsa hos närboende och även störa djurlivet.

Vibrationer från exempelvis sprängnings- och pålningsarbeten irriterar och oroar. Det är därför viktigt att sköta kommunikationen med människor som påverkas av arbetet på ett bra sätt. Påverkas gör inte bara de som själva bor i närheten. Nya tunnlar och nya trafikleder dras även under kyrkor och museer, intill fabriker, laboratorier och sjukhus med känslig utrustning. Det innebär att antalet personer som kan kategoriseras som tredjeman kan vara många gånger fler är antalet närboende.

Att sköta relationerna gentemot närboende och andra tredjemän är betydelsefullt för både beställare och utförare. Missnöje och misstroende skapar badwill, negativ bild i media och kan både ge ökade omkostnader i det aktuella projektet och försämra konkurrenskraften i kommande affärer.

Via menyn till vänster kan du läsa mer om besiktning, vibrationsmätning och få svar på de vanligaste frågorna.