Sättningskontroll - Precisionsavvägning

Vid markarbeten i sättningskänsliga områden kan eventuella rörelser på byggnader och anläggningar kontrolleras genom precisionsavvägning. Denna typ av mätning utförs genom att först kontrollera höjden på ett antal utvalda punkter på objektet innan byggstart, så kallad nollmätning. Sedan mäts höjden kontinuerligt på dessa punkter för att se om någon förändring i höjd sker relativt nollmätningen. Förändringar i höjd kan röra sig om någon tiondels millimeter till flera centimeter i extrema fall.

Mätning med hög precision – även i mörker
För att kunna utföra sättningsmätningar med hög precision använder vi ett precisionsavvägningsinstrument av typen Leica DNA03. Stångavläsningen är automatiserad och sker med hjälp av ett digitalt bildjämförelsesystem inbyggt i instrumentet. Detta system ger en noggrannhet på 0,3 mm/km för dubbelavvägning med invarstång, (avvägningsstång med streckkoder för digital avläsning). Mätområdet för elektronisk mätning är 1,8 m – 100 m. Även optisk mätning kan utföras med bra precision, 1,2 mm/km. Mätområdet är då från 0,6 m och uppåt. Både utom- och inomhusmätning kan utföras. Vid inomhusmätning och vid mörkermätning utomhus används en belysningstillsats till avvägningsstången vilket gör att precisionsavvägning kan utföras med bibehållen precision.