NCVIB gör sprängningsarbete lättare, effektivare och säkrare

Våra kunder får tillgång till vårt världsledande system för direkt översyn av projekt över internet.

 NCVIB

 

 Mätteknik

 

Precisionsavvägning
Precisionsavvägning
Vid markarbeten i sättningskänsliga områden kan eventuella rörelser på byggnader och anläggningar kontrolleras genom precisions-avvägning.
 Precisionsavvägning

Vibrationsmätning
Vibrationsmätning
Vi mäter bl a vibrationer och buller från sprängning, schaktning, pålning och trafik.
 Vibrationsmätning

Bullermätning
Bullermätning
I takt med att vårt samhälle ökar kraven på att minimera störande oljud ökar även behoven av att mäta och övervaka buller.
 Bullermätning

Luftstötvåg
Luftstötvåg
Luftstötvågor kan skada byggnader på andra sätt än vibrationer och är ohälsosamma för människor och djur.
 Luftstötvågsmätning