VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Sprängteknik
Sprängteknik
Nitro Consult är världsledande inom sprängteknik. Våra tjänster omfattar planering, hantering och kontroll, med kontinuerlig återkoppling och optimering.
 Sprängteknik

NCVIB
NCVIB
Nitro Consult har ett världsledande system för att övervaka projekt direkt på Internet.
 NCVIB

Besiktning
Besiktning
Att dokumentera byggnaders status före ett arbete är viktigt för att kunna påvisa om förändringar har uppstått under arbetet.
 Besiktning

Vibrationsmätning
Vibrationsmätning
Vi mäter bl a vibrationer och buller från sprängning, schaktning, pålning och trafik.
 Vibrationsmätning